Meer Met Munckhof BUSINESS TRAVEL HET TEKEN VAN KWALITEIT IN ZAKENREIZEN Meer Met Munckhof Meer Met Munckhof MUNCKHOF MEER MET MEER MET MUNCKHOF BUSINESS TRAVEL Meer Excellente service EXCELLENTE SERVICE MEER MET MUNCKHOF BUSINESS TRAVEL Meer Excellente service Meer Excellente service MEER Meer kosten besparen KOSTEN BESPAREN MEER MET MUNCKHOF BUSINESS TRAVEL Meer kosten besparen Meer kosten besparen MEER Meer Met Munckhof HEALTH, RISK & SAFETY MEER MET MUNCKHOF BUSINESS TRAVEL Meer Met Munckhof Meer Met Munckhof MEER
Blog

Blog: Duty of sustainability

Door de coronapandemie werden we genoodzaakt ons anders te gedragen als het gaat om zakenreizen. Voor velen heeft dit ogen geopend wat betreft duurzaamheid en kostenbesparing. Deze uitzonderlijke situatie is dan ook het ultieme moment om eens stil te staan bij duurzaamheid in zakenreizen. In dit artikel staan we stil bij duty of sustainability. Oftewel, de plicht die organisaties hebben om rekening te houden met de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering. In dit geval gericht op internationaal zakenreizen. 

Zakenreizen bepaalt 25% van de ecologische voetafdruk
Zakenreizen is vervuilend, daar hoeven we geen geheim van te maken. De wereld rondvliegen is een belangrijk onderdeel van de ecologische voetafdruk van bedrijven. Climate Neutral Group heeft hier onderzoek naar gedaan en zij concludeerden dat bij grote bedrijven het zakenreizen zelfs 25% van de ecologische voetafdruk bepaalt. Het is dus absoluut noodzakelijk om hier maatregelen voor te introduceren.

Stoppen met reizen?
Er zijn diverse mogelijkheden om duurzamer zaken te doen. De meest eenvoudige stap is om helemaal niet meer te reizen. Dit zal in veel gevallen, ook na de coronapandemie, echter geen optie zijn. Het is wel mogelijk om kritischer te kijken naar het totaalpakket aan reizen. Zijn er internationale bijeenkomsten die wellicht met videoconferentie gehouden kunnen worden? Zijn binnenlandse of Europese bestemmingen met de trein bereikbaar? Wordt de CO2-uitstoot van reizen gecompenseerd of worden milieuvriendelijke brandstoffen gebruikt? Alles bij elkaar zijn er diverse quick-wins om de reizen milieuvriendelijker te maken.

Stel criteria in de travel policy
In de travel policy van een organisatie kunnen ook op beleidsniveau criteria gesteld worden voor het duurzaam reizen. Benoem bijvoorbeeld de volgende eisen in de travel policy:

  • Vlieg non-stop. Maak zo min mogelijk gebruik van stopovers;
  • vlieg altijd in economyclass;
  • neem alleen handbagage mee;
  • kies een ‘groen’ voertuig als huurauto;
  • maak gebruik van het OV of deel een taxi bij vervoer ter plaatse; mits de coronamaatregelen dit toelaten;
  • reis met de trein als het kan;
  • stimuleer fietsgebruik voor het woon-werkverkeer.

Al deze criteria dragen in meer of mindere mate bij aan de duurzaamheid van de reizen. Door iets meer focus op dergelijke zaken worden reizen een stuk ‘groener’.

Geef het goede voorbeeld
Het opstellen van beleid is vanuit de theorie een prima stap. Om resultaten te zien is het essentieel dat reizigers en andere betrokken medewerkers zich in de praktijk ook houden aan het beleid. Om dit te realiseren is communicatie essentieel. Vertel waarom maatregelen genomen worden en wat de positieve gevolgen zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de beleidsmakers het goede voorbeeld geven. Hoe kunt u betrokkenheid van medewerkers verwachten bij het ‘groener reizen’ als de directie in vervuilende auto’s rijdt of inefficiënt reist? Iedereen draagt bij aan een duurzamere organisatie.

Duurzaamheid levert kostenbesparing op
Vaak wordt duurzaam reizen gekoppeld aan kostenverhoging. Het tegenovergestelde is waar. Door slimmer en dus duurzamer te reizen bespaart u kosten. Veel van de bovenstaande tips voor duurzaamheidscriteria in de travel policy dragen bijvoorbeeld al bij aan goedkoper zakenreizen. Naast het kostenaspect levert duurzaamheid nog meer op:

  • Duurzaamheidsbeleid zorgt voor innovatie. Vanuit de organisatie kunt u zoeken naar manieren om internationaal te reizen zonder gebruik te maken van vervuilende reismogelijkheden. Vanuit luchtvaartmaatschappijen en andere leveranciers leidt dergelijk beleid tot een vliegwiel om reizen duurzamer te maken.
  • Duurzaamheidsbeleid verhoogt de kwaliteit. Door kritischer te zijn op reizen, wordt de kwaliteit van reizen verhoogd. Reizen moeten een concreet en goed onderbouwd doel hebben. Heeft een reis dat onvoldoende, is het dan wel nodig om te reizen?
  • Duurzaamheidsbeleid zorgt voor beter imago en goede reputatie. Daarnaast toont een dergelijk beleid goed werkgeverschap aan wat positief bijdraagt aan de medewerkers- en klanttevredenheid.

Bedrijven moeten actief aan de slag met hun duty of sustainability. Deelt u deze mening? Wij helpen u graag met het ‘groener’ maken van uw internationale zakenreizen.