Meer Met Munckhof BUSINESS TRAVEL HET TEKEN VAN KWALITEIT IN ZAKENREIZEN Meer Met Munckhof Meer Met Munckhof MUNCKHOF MEER MET MEER MET MUNCKHOF BUSINESS TRAVEL Meer Excellente service EXCELLENTE SERVICE MEER MET MUNCKHOF BUSINESS TRAVEL Meer Excellente service Meer Excellente service MEER Meer kosten besparen KOSTEN BESPAREN MEER MET MUNCKHOF BUSINESS TRAVEL Meer kosten besparen Meer kosten besparen MEER Meer Met Munckhof HEALTH, RISK & SAFETY MEER MET MUNCKHOF BUSINESS TRAVEL Meer Met Munckhof Meer Met Munckhof MEER
Blog

Hoeveel privacy bent u bereid op te geven in ruil voor veiligheid?

Wist u dat uw reisgegevens jarenlang worden verzameld en bijgehouden door het Ministerie van Veiligheid en Justitie? Nee? Dan weet u dat nu! Om terrorisme en zware criminaliteit op te sporen worden reisgegevens van passagiers opgeslagen in een database. Of het nu gaat om een werkbezoek aan China of een weekend met uw gezin naar de zon, voor het boeken van een vlucht verzamelt de luchtvaartmaatschappij een grote hoeveelheid passagiersgegevens. De contact- en betalingsgegevens, de vluchtgeschiedenis, de datum van reservering en de bagage-informatie zijn voorbeelden van deze zogenoemde PNR-gegevens (Passenger Name Records).

De PNR-wet
Sinds 18 juni 2019 zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht om de PNR-gegevens te verstrekken aan de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL). Dit betreft de passagiersgegevens van elke vlucht die in Nederland vertrekt of aankomt. Voor het privacybelang van de reiziger is een PNR-richtlijn opgesteld. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt onafhankelijk toezicht op de naleving hiervan.

Stop de verwerking!
De AP heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) recent verzocht om per direct de gegevens in overeenstemming te brengen met de PNR-richtlijn. In een persbericht schrijft de AP: “Met de verwerking van PNR-gegevens wordt stelselmatig een grote hoeveelheid persoonsgegevens verzameld, geautomatiseerd verwerkt en bewaard van zeer veel mensen die niet bij de groep horen waarvoor de database eigenlijk is bedoeld.”

Natuurlijk zal iedereen het belang van de bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit beamen. De vraag is alleen hoever vindt u dat de overheid hierin mag gaan? Hoeveel reisinformatie vindt u dat de overheid mag verzamelen voor uw veiligheid?


Nieuwsgierig naar het volledige persbericht van de AP? Lees het hier

De Pi-NL is een zelfstandige eenheid met een eigen wettelijke taak en bevoegdheden. De eenheid valt onder het gezag van de minister van Justitie en Veiligheid, maar is ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee.

Mascha Boelens
Mascha Boelens
Result Manager
Mascha Boelens